Onze werkwijze

Het intake-/ behandelproces verloopt volgens een aantal stappen. Onderstaand vindt u deze stappen uitgelegd.

Werkwijze

Intake

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie doen we een intake. De intake bestaat uit 3 tot 4 gesprekken van elk een uur. Ook kan het zijn dat u gevraagd wordt om één of enkele vragenlijsten in te vullen. Tijdens de intake zullen we onderzoeken wat er precies aan de hand is en aan welke doelen u wilt werken. Zo kunnen we samen bepalen welke hulp het beste bij u past.
Omdat geen twee mensen hetzelfde zijn, is een intake altijd maatwerk. De intake wordt dus afgestemd op uw persoon. De volgende onderwerpen kunnen tijdens de intake aan bod komen:

Adviesgesprek & behandelplan

Als we een goed overzicht van uw klachten hebben gekregen en we de intake hebben afgerond, zullen wij in een adviesgesprek de conclusies van de intake met u bespreken. Daarnaast zullen wij met u bespreken welke behandeling we willen aanbieden. Ook zullen we afspraken maken over de duur van de behandeling en de frequentie van de afspraken. Dit alles leggen we vast in een behandelplan waarin alle gemaakte afspraken nog eens op een rijtje worden gezet. Het is namelijk van belang dat we het samen eens zijn over de gemaakte afspraken.

Mochten we na de intake tot de conclusie komen dat wij u geen passende behandeling kunnen bieden, dan zullen wij dat met u bespreken. Wij kunnen dan met u meedenken welke vorm van hulp meer aangewezen lijkt en waar u die eventueel kunt krijgen.

RAAC-patroon
RAAC-patroon

Behandeling

RAAC psychologen behandelt kort als het kan en lang als het nodig is. Dit betekent dat we kortdurende en langer durende trajecten aanbieden binnen respectievelijk de Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Dit zullen we met u bespreken in het adviesgesprek.

In de Basis GGZ bieden we behandelingen voor lichte tot matige psychische klachten. Het gaat dan om kortdurende en klachtgerichte hulp met als doel om uw klachten te bestrijden.

In de Specialistische GGZ bieden we hulp voor langdurige, ernstige of complexe psychische problemen. De behandeling is dan gericht op het verkrijgen van inzicht in de dieperliggende oorzaken van uw problemen waardoor u weer grip kunt krijgen op uw leven en weer eigen vrijheid tot handelen voelt.