Wie zijn wij?

De mensen achter RAAC psychologen.

Over ons

René Albers

René werkt sinds 2001 in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hij begon als gedragswetenschapper en voltooide in de jaren daarna de opleiding tot GZ-psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut. Hij heeft veel ervaring in het werken met mensen met angststoornissen, dwangstoornissen (OCD) en stemmingsstoornissen. Daarnaast heeft hij mensen behandeld met (onverklaarbare) lichamelijke klachten (zoals bij burn-out) en mensen met een eetstoornis. René heeft een persoonsgerichte benadering en werkt vanuit verschillende kaders zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT), Schematherapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Naast zijn werk als psychotherapeut werkte hij ook geregeld als docent en trainer bij de Universiteit Maastricht.

René is GZ-Psycholoog en Psychotherapeut
BIG nummers 79910449125 en 99910449116
Psychotherapie Praktijk Videre (KVK: 83644482)

Kwaliteitsstatuut René: klik hier

 

Andrea Smits

Andrea is sinds 2003 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ze vindt het een uitdaging om bij u aan te sluiten en u te helpen om een blijvende verandering door te maken. De hulp die Andrea biedt is laagdrempelig en afgestemd op u als persoon. Andrea werkt graag met mensen die al van jongs af aan meer verantwoordelijkheid moesten dragen dan dat passend was bij hun leeftijd (volwassen KOPP-kinderen). Deze mensen kunnen in de loop van hun leven tegen tal van problemen aanlopen zoals stemmings-, angst, of identiteitsproblemen, te sterk ontwikkelde karaktereigenschappen of moeite met het aangeven van grenzen. Andrea werkt vanuit een persoonsgerichte (cliëntgerichte) benaderingswijze. Als u een meer klachtgerichte vraag heeft, dan past ze Cognitieve Gedragstherapie (CGT) of Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) toe.

Andrea is GZ-Psycholoog en Psychotherapeut
BIG nummers 19914347225 en 39914347216
Psychotherapie praktijk Sui Fiducia (KVK: 83605053)

Kwaliteitsstatuut Andrea: klik hier

Over ons
Over ons

Annemiek Dobbelaar

Annemiek werkt sinds 1998 in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), eerst als gedragswetenschapper en sinds 2011 als psychotherapeut. Met veel plezier heeft ze lange tijd gewerkt bij RIAGG Maastricht. Annemiek heeft ruime ervaring met volwassenen die last hebben van angst, depressieve klachten, persoonlijkheidsproblemen en andere levensvragen. Ze gebruikt wetenschappelijk onderbouwde methoden zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) en schemagerichte therapie. Deze benaderingen zijn geschikt voor klachtgerichte vragen maar ook voor problemen rondom identiteit en persoonlijkheid. 

Annemiek werkt doelgericht en motiveert u om uw sterke kanten te zoeken en te gebruiken. Ze werkt met u samen waardoor u zo kunt veranderen dat uw leven prettiger en leefbaarder wordt.

Annemiek is Psychotherapeut
BIG nummer 499141136616
Psychotherapie praktijk Annemiek Dobbelaar (KVK: 83581987)

Kwaliteitsstatuut Annemiek: klik hier

Claudia Mordang

Claudia is sinds 2002 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Claudia geeft individuele psychotherapie aan volwassenen met uiteenlopende psychische klachten en levensvragen. Denk hierbij aan behandeling van spanningsklachten, depressie, identiteits- en persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij past ze met name een persoons- en ervaringsgerichte (cliëntgerichte) benaderingswijze toe. Bij een klachtgerichte vraag hanteert ze aanvullend een Cognitief Gedragsmatige aanpak (CGT) of past ze Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) toe. De hulp die Claudia biedt is persoonlijk en toegankelijk. Ze levert zorg op maat en heeft oog voor de mens achter de klachten. Claudia vindt het belangrijk dat er een blijvende verandering wordt doorgemaakt zodat u beter kunt functioneren in uw leven en een betere kwaliteit van leven ervaart.

Claudia is Psychotherapeut
BIG nummer 59919602916
Psychotherapie Praktijk Claudia Mordang (KVK: 62973207)

Kwaliteitsstatuut Claudia: klik hier

Over ons